ក្រុមអ្នកលេង ទាំង១៥ សាហាវបំផុត លើពិភពលោក បើបានជួប ច្បាស់ជាស៊យធំ!

រឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ រួម​ទាំង​ជីវិត​ទាក់ទង​នឹង​ក្រុម​អ្នក​លេង ដែល​យើង​ធ្លាប់​បាន​ទស្សនា​នៅ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត ពិត​ជា​មាន​មែន​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ហើយ​វា​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ផលិត​ខ្សែភាពយន្ត ចង់​ឲ្យ​យើង​បាន​ដឹង។

ក្រុម​អ្នក​លេង​ទាំង​នោះ ខ្លះ​ជា​ក្រុម​តូចតាច​មាន​គ្នា​ត្រឹម ៤-៥ នាក់ ដែល​ដើរ​អុកឡុក​គេ​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​ក្រុម​អ្នក​លេង​ធំៗ​ផង​ដែរ ដែល​អាច​បង្ក​រឿង និង​ភាព​ចលាចល​ដល់​ទីក្រុង ឬ ប្រទេស​ទាំង​មូល​តែម្ដង។

នៅ​ថ្ងៃ​នេះ យើង​នឹង​ណែនាំ​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​នូវ​ក្រុម​អ្នក​លេង​ទាំង ១៥ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា ក្រុម​អ្នក​លេង​គ្រោះថ្នាក់​បំផុត៕

#១៥ ក្រុម Jamaican Posse

#១៤ ក្រុម Agberos

#១៣ ក្រុម Hells Angels

#១២ ក្រុម Bloods

#១១ ក្រុម Crips

#១០ ក្រុម D-Company

#៩ ក្រុម Aryan Brotherhood

#៨ ក្រុម Yakuza

#៧ ក្រុម Triads

#៦ ក្រុម Primeiro Comando da Capital

#៥ ក្រុម 18th Street Gang

#៤ ក្រុម Dub C

#៣ ក្រុម The Mungiki

#២ ក្រុម Los Zetas

#១ ក្រុម The Sicilian Mafia